''MONA''

32-600 Oświęcim
ul. Chemików 19
Tel/Fax 33 843-72-44
kom.502-097-397
e-mail:AMKspk@op.pl

Zapraszamy od pon do pt 900-1700
w soboty 1000-1300
(w okresie zimowym w soboty nieczynne)

Co roku w LIPCU przez jeden tydzień biuro nieczynne
( w aktualnościach podana jest dokładna data )

AMK MONA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą i adresem w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod numerem 0000606279; Regon: 363906073, NIP: 5492443673